Rihanna
Rehab (Video Klip)Rihanna - Rehab klibi, Justin Timberlake ile birlikte.